Viscum divi divi 350
Nederlandse kunstenaars in Duitsland

Sculptuur//Skulptur Bredelar organiseert in 2017 voor de derde maal een opmerkelijke tentoonstelling in Klooster Bredelar.

Een tentoonstelling waarin culturele verdieping telt, het klooster als locatie een centrale plek inneemt en de communicatie tussen kunst en publiek voorop staat. Een tentoonstelling waarin drie Nederlandse kunstenaars laten zien hoe zij thema’s, die zij samen delen met hun Duitse buren, in visuele beelden vertalen. De oorsprong van het klooster, haar industriële periode en haar huidige functie als cultureel centrum leveren de inspiratie.

Het voortouw wordt genomen door de beroemde Nederlandse kunstenaar Sjoerd Buisman, die zich, net als de middeleeuwse kloosterbewoners voorheen, laat leiden door bomen en planten bij zijn onderzoek naar complexe groeiwijzen en structuren. Hoe hij daaruit een eigentijdse beeldentaal heeft ontwikkeld, kunt u in de tentoonstelling ervaren.
Aan zijn gerijpte werk ontleent onze tentoonstelling haar titel ‘Natura 2017’.

Deze sculptuur, eenvoudig ‘Stier’ getiteld, is de eerste sculptuur in het toekomstige sculptuurcentrum Klooster Bredelar, een Nederlands-Duits samenwerkingsproject, geïnitieerd door de Stichting Van den Broek-Nolte.

 

Het gaat vooruit met Klooster-Bredelar! De restauratie van de zuidvleugel is het eerstvolgende grote project van de Förderverein. Daardoor zal het aanzicht van het vroegere kloostergebouw, gezien vanaf de Sauerlandstraße/B7, aanzienlijk veranderen en verfraaien. Er zijn omvangrijke ingrepen gepland, om dit volgende deel van het complex voor het publiek toegankelijk te maken.

Op zondag 21 juni 2015 werd tijdens een kleine plechtigheid de sculptuur "Stier" van de Madfelder beeldhouwer Boris Sprenger, overgedragen aan Klooster Bredelar in langdurige bruikleen.

Vanaf het begin dat een tentoonstelling in Bredelar aan de orde was, sprak ik met Jeroen Damen over de mogelijkheid die tentoonstelling te bouwen als een gedicht.
Het mooie aan een gedicht is dat ieder enkel woord van invloed is op hoe de andere woorden gelezen worden. En dat alle enkele woorden bijdragen aan het geheel. De betekenis van het geheel kan een andere zijn dan de enkele woorden doen vermoeden.

Wij bieden graag een stageplaats aan in ons project Sculptuur-Bredelar aan iemand die meeloopt in alle facetten, beleidsmatig, administratief en communicatief, en een zelfstandig klein onderzoek verricht op een van de facetten van het project.

Vrijdag 7 augustus 2015 overleed onze dierbare inspirator Anne van den Broek-Nolte. Anne is geboren in Bredelar in Duitsland maar als echtgenote van de heer van den Broek reeds lang woonachtig in Nederland. Zij startte samen met haar man de Stichting van den Broek-Nolte en het project "sculptuur-Bredelar".